Vineta Wolin

Vineta Wolin

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie LKS Vineta Wolin
ul. Świerczewskiego 3
skr. poczt. 19
72-510 Wolin
telefon: Prezes Jacek Kowalczyk tel.602-252-571 (j.kowalczyk@vinetawolin.pl) Dyr. Sportowy Przemysław Tomków tel. 792-899-093(p.tomkow@vinetawolin.pl) Kierownik drużyny Jerzy Poskart tel. 601-575-307(j.poskart@vinetawolin.pl)
www: www.vinetawolin.futbolowo.pl
e-mail: j.kowalczyk@vinetawolin.pl; p.tomkow@vinetawolin.pl;